Tillverkning av mekanik och mekatronik

Vi vill göra det lätt för dig att lägga din produktion hos oss. Vi kan erbjuda dig en helhetslösning av tillverkningen för din mekatroniska produkt.

Mekanisk verkstad

Genom ett nära samarbete med mekanisk verkstad får vi lång erfarenhet av fräsning, svetsning och lackering. Vårt sammarbete ger en kostnadseffektiv stansning och bockning av plåt samt gjutning av plastdetaljer.

Vi monterar mekaniska, pneumatiska och elektroniska komponenter till en färdig produkt i vår fabrik. Vi har mekaniker och utrustning för enkare modifiering av mekanik inom vår verksamhet. Vi tar även ansvar för logistiken och distributionen av den färdiga produkten till kundens kunder eller produktionsanläggningar.

Prototyper

Vi tillverkar enstaka prototyper eller prototyper i mycket små serier, som 1 – 20 stycken. Ibland krävs att ett projekt genomförs på kort tid och även här är vi en mycket bra samarbetspartner som på ett effektivt sätt kan ta ansvar för såväl konstruktion som komponentinköp och tillverkning på ett seriemässigt sätt med rätt kvalitet. Vi arbetar alltid mycket nära vår kund med ett stort engagemang så att projekten kan genomföras i rätt tid och med avsett resultat. Återkoppling och tät kommunikation är viktiga delar i hela genomförandet. Givetvis tar vi även fram all dokumentation som behövs.

Välkommen att kontakta oss!