Service - mer än bara produktion

Vårt erbjudande omfattar mer än konstruktion och tillverkning av kretskort, kablage och elektronik.

Vi erbjuder logistiska tjänster där vi tar ansvar för att distribuera elektroniken till kundens kunder eller produktionsenheter i rätt tid och i rätt kvantitet med orderanpassade styckförpackningar och packade på rätt sätt. Vi kan även ta hand om exporthandlingar.

När det gäller befintliga kretskort, kablage och annan elektronik så kan vi ta hand om all eftermarknad. Vi tar ansvar för garantihantering och reparerar eller modifierar gärna kretskort och elektronik. Vårt erbjudande omfattar också tillverkning, distribution och returhantering av reservdelar där vi är snabba och flexibla.

Vi har hög mekatronisk kompetens och slutmonterar därför ofta elektroniken i den färdiga produkten.

Vi köper gärna in alla komponenter till den färdiga produkten så att vi på ett enkelt och effektivt sätt hanterar och monterar alla ingående komponenter i slutprodukten. Vi kan färdigställa slutprodukten i olika varianter och kan lagerhålla komponenter och varianter för kundens räkning, där avrop sker enligt kundens önskemål.

Vårt breda erbjudande inom distribution, eftermarknad, reparationer och modifieringar med snabb och flexibel service gör oss till en mycket attraktiv affärspartner.

Välkommen att kontakta oss!