Tillverkning av elektronik och kretskort

Vi har en hög kompetens när det gäller att tillverka kretskort, kablage och annan elektronik i små och mellanstora serier med hög kvalitet och har en väl anpassad produktionsanläggning i Kungsbacka för denna typ av produktion. Vi tillverkar snabbt, med korta ledtider enligt kvalitetssäkrade rutiner på ett kostnadseffektivt sätt tack vare våra erfarna och kunniga medarbetare. Vi kan även tillverka enstaka kretskort och annan elektronik liksom i övrigt i mycket små antal.

Vi har såväl ytmontering med lödugn och våglödning med blyat eller blyfritt som hålmontering. Miljön är ESD-skyddad. Vi kan även lacka eller gjuta in elektroniken, allt efter önskemål.

Vi genomför noggranna funktionstester på hårdvara. I samarbete med vår kund kan vi utveckla testprogram och fixturer. Resultatet från testerna dokumenteras givetvis.

Alla processer styrs i enlighet med SS-EN 9001:2008. Våra processer uppfyller kraven för att tillverka och leverera enheter som är konstruerade i enlighet med RoHS-direktivet. Ständiga förbättringar är ett ledord i vårt kvalitetsarbete.

Prototyper

Vi tillverkar enstaka prototyper eller prototyper i mycket små serier, som 1 – 20 stycken. Ibland krävs att ett projekt genomförs på kort tid och även här är vi en mycket bra samarbetspartner som på ett effektivt sätt kan ta ansvar för såväl konstruktion som komponentinköp och tillverkning på ett seriemässigt sätt med rätt kvalitet. Vi kan ta ansvar för andra delar i projektet som framtagning av emballage, logistik och konstruktion av mekanik. Vi arbetar alltid mycket nära vår kund med ett stort engagemang så att projekten kan genomföras i rätt tid och med avsett resultat. Återkoppling och tät kommunikation är viktiga delar i hela genomförandet. Givetvis tar vi även fram all dokumentation som behövs.

Kablage

Vi tillverkar kablage både seriemässigt eller i mindre volym som reservdelar enligt kundens specifikation. Vi har en mängd olika verktyg som är speciellt anpassade för att klämma olika typer av kontakter på rätt sätt.

Montering i färdig apparat

Vi slutmonterar gärna kretskorten, kablage, annan elektronik och mekaniska detaljer i kundens applikation så att produkten färdigställs hos oss. Vi tar även ansvar för logistiken och distributionen av den färdiga produkten till kundens kunder eller produktionsanläggningar.

Inköp

Våra inköpare har mycket hög inköpskompetens med mer än 25 års erfarenhet från branschen och kan därför hitta de bäst lämpade komponenterna till de lägsta priserna vilket gör elektroniken väldigt kostnadseffektiv. Tack vare våra mycket goda leverantörskontakter så kan vi skaffa fram komponenter med kort varsel för projekt med korta ledtider. Vi använder vår stora erfarenhet och höga kompetens när vi gör inköp av material och komponenter för att säkerställa att kostnaden blir lägsta möjliga med rätt kvalitet.

Att samarbeta med oss är enkelt och effektivt med snabba resultat till lägsta möjliga kostnad.

Välkommen att kontakta oss!