Företaget

Svensk Elektronikproduktion är en helhetsleverantör av kretskort, kablage och andra elektronikprodukter och erbjuder kvalificerade och kostnadseffektiva helhetslösningar. Vi finns med kunden hela vägen från problemlösning, konstruktion, produktionsoptimering till materialinköp och tillverkning av färdiga produkter i både mindre och större serier. Andra tjänster i vårt kompletta erbjudande omfattar eftermarknad, logistik och service. Vi tar ett helhetsansvar för alla delar i värdekedjan och är en komplett och långsiktig partner för alla behov inom elektronikproduktion. Med hög kompetens och största personliga engagemang arbetar vi för att varje kunds projekt blir framgångsrikt och att tillverkning blir kostnadseffektiv med rätt kvalitet.

Svensk Elektronikproduktion är ägarlett och beläget i Kungsbacka. Företaget grundades 1990 och kunde den 26 mars 2020 fira 30 framgångsrika år i elektronikbranschen. Verksamheten bedrivs i egen fastighet sedan 1998.

Vi gör såväl ytmontering som hålmontering, test och slutmontering till färdig apparat, av små, medelstora serier i Kungsbacka. Vår tillverkning är optimerad för små och medelstora serier och flexibilitet är ett ledord. Vi har dubbla lödprocesser, blyfri och blyad våglödning. Tillverkning av stora serier sker på ett kostnadseffektivt sätt i samarbete med externa partner.

Svensk Elektronikproduktion utvecklar, tillverkar och marknadsför även egna produkter inom audio och reglerteknik under varumärket DoubleSense® som du hittar här.

Viktiga ledord för Svensk Elektronikproduktion är kundförståelse, kundnöjdhet, helhetslösningar, rätt kvalitet, flexibilitet, korta genomloppstider, långsiktiga kundrelationer och roligt på jobbet! Vi konstruerar och tillverkar elektronik i rätt utföranden i rätt tid med största engagemang och synsättet att varje kund är viktig. Vi gör det enkelt för kunden! Snabbt och rätt!