Kvalitet och miljö

Ladda ner vår Kvalitetsmanual som pdf

Vår kvalitetspolicy baseras på en lång tradition av att sätta kunden i fokus och lyder:

 • Vi gör det lätt för kunden att beställa konstruktion och tillverkning av elektronikprodukter av oss genom vår långa erfarenhet av att tolka och förstå våra kunders underlag.
 • Kunden står i fokus för hela vår verksamhet där alla inom företaget har sin del i ansvaret så att kunden på ett enkelt sätt får rätt produkt, i rätt utförande och i rätt tid.
 • Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar i egna processer och lyhördhet för kundernas synpunkter om oss är grunden för våra långa och djupa kundrelationer.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är en del av vårt ledningssystem:

 • Med stor medvetenhet ska vi förebygga och minimera föroreningar och miljöslöserier.
 • Våra tillverkningsprocesser har väldigt liten miljöpåverkan.
 • Miljöarbetet ska vara en beaktad del i inköps-, konstruktions-, och avyttringsprocessen.
 • Utöver uppfyllande av miljölagar är det sunt förnuft som är vårt ledord. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och agerar som föredömen inom miljöarbetet.

Frakter

 • Svensk Elektronikproduktion AB var först i Kungsbacka att använda DHLs tjänst GOGREEN Carbon Neutral.
 • Vi tar hand om miljön när vi skickar varor. Vi använder en heltäckande koldioxidneutral transporttjänst för att kompensera våra transportaktiviteter för att skydda miljön. Tjänsten omfattar beräkning av koldioxidutsläpp för varje transport, kompensering av de utsläppen med DHL Carbon Management-funktion samt ett årligt certifikat över den reducerade mängden koldioxid av en auktoriserad tredje part; Sociétè Générale Surveillance (SGS).

Återvinning

 • Vi återanvänder det packmaterial vi får med inkommande gods, såsom kartonger well samt antistatplast.
 • Vi sorterar wellpapp och brännbart som SITA sedan bearbetar och återvinner. Trenden är att allt mindre avfall går till deponi för varje år som går. Mängden avfall som sorteras och återvinns ökar. Av allt material som kommer in till SITAs anläggningar så återvinns hela 92 procent. Elektronikskrot skickas separat till återvinning.