Utveckling av mjukvara

Inbyggda system

Mikrokontrollers spelar ofta en central roll på många kretskort och kan ha en stor repertoar av inbyggda funktioner och periferimoduler. Vi hjälper dig att hitta rätt mikrokontroller för att göra din produkt konkurrenskraftig. Vi utvecklar programvara för olika modeller från bland annat ARM,Atmel AVR och Microchip PIC.

Programmerbara kretsar

Vi kan programmera olika typer av logiska grindnät såsom FPGA, CPLD och GAL. Vi jobbar med produkter från bland annat Altera och Lattice och beskriver logiknäten i hårdvaruspråken VHDL eller Verilog. När vi implementerar en programmerbar krets så ser vi till att kretskortets funktion kan uppdateras och ändras även efter det att kretskortet har produceras.

Som en del i ett större system

Behöver din krets kommunicera med andra enheter? Vi kan programmera applikationer för din dator eller till din telefon för att övervaka och styra din krets. Kommunikationen kan ske över wifi, bluetooth eller trådbundet ethernet.

Dokumentationen levereras i form av kommenterad källkod, kompileringsrutiner, HEX-filer eller som program i den omfattning kunden önskar. Vid beställning av konstruktion så erbjuder vi bra priser för din prototypserie.

Välkommen att kontakta oss!