Konstruktion av kretskort

Vår långa erfarenhet av att snabbt tolka och förstå våra kunders underlag kombinerat med vår stora konstruktionskompetens gör det enkelt för våra kunder att beställa konstruktion och tillverkning av kretskort och annan elektronik av oss. Kunden står i fokus för hela vår verksamhet där alla inom företaget har sin del i ansvaret så att kunden på ett enkelt sätt får rätt produkt, i rätt utförande och i rätt tid..

Konstruktion

Vi konstruerar mönsterkort, kretskort och annan elektronik i nära samarbete med våra kunder och gör CAD-layout av dessa. Det räcker med att kunden har en idé om vad elektroniken skall ha för funktion, så kan vi tillsammans med kunden utveckla och konstruera mönsterkortet, kretskortet och den elektronik som behövs. Vi konstruerar även mekanik. Dokumentationen levereras i form av CAD-data för mönsterkortstillverkning, stycklistor, monteringsanvisningar och testspecifikationer i den omfattning kunden önskar.

I konstruktionsarbetet säkerställer vi att konstruktionen och komponentvalet är optimerat för produktion så att tillverkningskostnaden blir lägsta möjliga. DFM – Design for Manufacturability – är en viktig del av vår konstruktionsprocess. Det är just i design- och konstruktionsfasen man kan påverka kretskorten och elektroniken så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt att producera och här har vi lång erfarenhet. Våra konstruktörer arbetar mycket nära produktion och inköp och kan direkt verifiera konstruktionen så att produktionen blir effektiv, för såväl mindre som större serier, samtidigt som komponenterna är de rätta.

Vi säkerställer även att komponenterna är så framtidssäkrade som möjligt för att undvika onödig omkonstruktion framöver på grund av att komponenter inte finns tillgängliga på marknaden längre

EMC-mätningar och konstruktionsverifieringar

Test och mätningar för att verifiera att konstruktionens kravspecifikation uppfylls gör vi i eget eller externt laboratorium. Vi gör EMC-mätningar mot tillämpliga harmoniserande standarder för att verifiera att EMC-direktivet 2004/108/EC uppfylls.

Inköp

Våra inköpare har mycket hög inköpskompetens med mer än 25 års erfarenhet från branschen och kan därför hitta de bäst lämpade komponenterna till de lägsta priserna vilket gör kretskorten och elektroniken väldigt kostnadseffektiv. Vi arbetar med leverantörer som kan optimeras för varje konstruktion. Tack vare våra mycket goda leverantörskontakter så kan vi skaffa fram komponenter med kort varsel för projekt med korta ledtider. Där det önskas så kan vi bevaka komponenter avseende LTB – Last Time Buy. Våra konstruktörer arbetar alltid i ett mycket nära samarbete med våra inköpare så att kretskorten och elektroniken blir så kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som kvaliteten är den rätta.

Produktionsoptimering

I en befintlig konstruktion av mönsterkort eller kretskort så kan vi se över konstruktionen och komponentvalet för att sänka kostnaden både avseende inköp och tillverkning.

Vi förstår vad vår kund menar och vill ha, och tar fram det snabbt!

Välkommen att kontakta oss!